Nemzetgazdasági Minisztérium

 

Bőcs Község Honlapja

Hírek
Képgalériák
Intézmények
Letöltések stb.
Bőcs Község hírei RSS csatornánBőcs Község a Facebookon

Magyar Falu

KONDITEREM
Az Általános Iskola Sportcsarnok részében lévő 35 funkciós konditermet az alábbi feltéte-lekkel lehet igénybe venni:
FIGYELEM! A megváltozott energetikai helyzet miatt csak a BKSC tagok használhatják a termet a tavasz beálltáig!
- - -
Mivel a konditerem befogadóképessége korlátozott, ezért részvételi szándékát előre kell je- lezni nyitvatartási időben. Előre való bejelentkezés nélkül is lehetséges használatba venni a konditermet, de az időpont egyeztetők előnyt élveznek.
A konditerem kifüggesztett használati rendjét kötelező betartani!
Nyitva tartás:
Hétfőtől-péntekig 16-19 óra között
Szombat-vasárnap15-19 óra között
Bejelntkezni, érdeklődni Kiss Lászlónénál lehet nyitvatartási időben a 30/2728983 számon.
H Á Z I R E N D
A KONDITEREM HASZNÁLATI SZABÁLYZATA
A házirend célja, hogy meghatározza az Edzőteremben tartózkodó személyek egymás közötti magatartását s azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált sportolói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek, továbbá előírja, az edzőterem rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket. Az Edzőterem területén tilos:
- A dohányzás, alkohol, kábítószer és tiltott doppingszerek fogyasztása.
- Minden olyan tevékenység, amely az edzőterem biztonságos használatának szabályain kívül esik, jogszabályba ütközik illetve közerkölcsöt sért.
- Minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység ( pl. edzőtársakat zavaró zene hallgatása stb.)
- A súlyokat és a tárcsákat padra rakni, dobálni.
A gépeket mindenki csak saját felelősségére használhatja!
Az Edzőtermet kizárólag befizetett nyugta ellenében lehet igénybe venni, egyedül bármilyen súlyzóval ellátott gépet nem lehet használni. A szabad súlyokat rögzíteni kell a rúdhoz!
Az eszközök csak a rendeltetésüknek megfelelő gyakorlathoz használhatók.
Az Edzőterem igénybevétele előtt ajánlott orvosi vizsgálatot végeztetni, amely tájékoztat az aktuális fizikai állapotról, illetve feltárja az esetleges kizáró okokat.
A sérülések megelőzése érdekében az edzés előtt megfelelő bemelegítés végzése ajánlott!
Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésszerűen, a használó alkatának és erőnlétének megfelelően, saját felelősségére használhatja.
Az Edzőterem délutáni nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig: 16-19 óra között, hétvégén 15-19 között.
Az Edzőterem felügyeletét és a terem bérleti díját az erre kijelölt személy látja el.
A Házirendben szereplő előírások súlyos vagy folyamatos megszegése esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Eredménytelenség esetén az Intézmény képviselője jogosult a személyeket távozásra felszólítani, illetve a terem használatát időlegesen, vagy végleg megtiltani.
Az Edzőterem területén minden személyre kötelező érvényű a rend és tisztaság betartása, másik személy tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.
Az Edzőterembe kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital.
Csak megfelelő sportöltözetben ( sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni! A teremben váltócipő használata kötelező! Papucsban, szandálban, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Higiéniai okok miatt fedetlen testrész nem érintkezhet a padokkal.
Utcai cipő és utcai ruha viselete tilos!
Az egyes eszközök használata során törölköző használata javasolt, melyről köteles mindenki saját maga gondoskodni. A berendezések nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a használó köteles megtéríteni. Eszközöket a teremből kivinni szigorúan tilos.
A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének megfelelően, az eszközöket rendszeresített tárlóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni!
A gépeket előjegyzési illetve érkezési sorrendben lehet igénybe venni.
Az intézmény nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve az Edzőterem használójának felelőtlen magatartásából adódik.
A fentieket tudomásul veszem
A házirend és használati szabályok tudomásul vételét és betartását aláírásommal igazolom.

Copyright © 2005 Bőcs Község Önkormányzat | Minden jog fenntartva. | Design: Sitebuilding.hu - Honlap készítés | impresszum | email | admin | Bőcs Község honlapja