Nemzetgazdasági Minisztérium

 

Bőcs Község Honlapja

Hírek
Képgalériák
Intézmények
Letöltések stb.
Bőcs Község hírei RSS csatornánBőcs Község a Facebookon

Magyar Falu

ISKOLA

Bőcsi Általános Iskola és Szakiskola, Alapfokú Művészeti IskolaA Koncz József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola az önkormányzat oktatáspolitikai koncepciójának megfelelően széleskörűen ellátja a bőcsi és a kistérségi 6-14 éves gyermekek nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatokat.Alaptevékenységeink:
  • iskoláskorúak 8 évfolyamos, általános műveltséget megalapozó nevelése és oktatása
  • alapfokú művészetoktatás zeneművészeti és táncművészeti ágon
  • speciális nevelésre, oktatásra szoruló tanköteles korúak integrált gyógypedagógiai oktatása
  • általános iskola napközi foglalkozása
  • különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása, oktatása - képesség-kibontakoztató és integrációs oktatás

   Kiemelt pedagógiai alapelveink a minőségközpontúság, a személyiség tiszteletben tartása, az egyéni képességek figyelembe vétele, továbbépíthető, használható ismeretanyag közvetítése tanulóink egész személyiségének fejlesztése közben, teljes körű képességfejlesztés, szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedék nevelése, gyermek- és emberközpontú tanulói és pedagógusi magatartás, ennek megfelelő nevelési eljárások, példaadással való nevelés, nevelő-oktató munkánk egészét átszövő környezeti és egészséges életmódra nevelés, nemzeti kultúránk, történelmünk, anyanyelvünk hagyományaink ismerete és ápolása, egy derűs, harmonikus iskolai közösség kialakítása.
    A kiemelt oktatási területeket - informatika, idegen nyelv (angol, német), testnevelés és sport, művészeti képzés - emelt óraszámban és csoportbontásban tanítjuk.
   Mindezek mellett széleskörű, változatos tanórán kívüli és szabadidős programokkal várjuk iskolánk tanulóit.

Elérhetőség:
Név: Bőcsi Általános Iskola és Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola
Cím: 3574 Bőcs, Munkácsy. u. 7.
Telefon: (46) 318-029
Honlap: bocsiskola.hu
Copyright © 2005 Bőcs Község Önkormányzat | Minden jog fenntartva. | Design: Sitebuilding.hu - Honlap készítés | impresszum | email | admin | Bőcs Község honlapja