Nemzetgazdasági Minisztérium
 

Bőcs Község Honlapja

Hírek
Képgalériák
Intézmények
Letöltések stb.
Bőcs Község hírei RSS csatornánBőcs Község a Facebookon
 • рак глаза здесь
 • рак груди Ассута
 • рак желудка тут
 • рак кишечника
 • рак костей Ассута
 • рак матки тут
 • рак молочной Ассута
 • рак надпочечника Ассута
 • рак печени здесь
 • рак поджелудочной тут
 • ISKOLA

  Bőcsi Általános Iskola és Szakiskola, Alapfokú Művészeti IskolaA Bőcsi Általános Iskola, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola az önkormányzat oktatáspolitikai koncepciójának megfelelően széleskörűen ellátja a bőcsi és a kistérségi 6-18 éves gyermekek nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatokat.  Alaptevékenységeink:
  • iskoláskorúak 8 évfolyamos, általános műveltséget megalapozó nevelése és oktatása
  • alapfokú művészetoktatás zeneművészeti és táncművészeti ágon
  • speciális nevelésre, oktatásra szoruló tanköteles korúak integrált gyógypedagógiai oktatása
  • általános iskola napközi foglalkozása
  • különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása, oktatása - képesség-kibontakoztató és integrációs oktatás
  • szakközépiskolai oktatás: 9-11. évfolyamon eladó szakma oktatása

     Kiemelt pedagógiai alapelveink a minőségközpontúság, a személyiség tiszteletben tartása, az egyéni képességek figyelembe vétele, továbbépíthető, használható ismeretanyag közvetítése tanulóink egész személyiségének fejlesztése közben, teljes körű képességfejlesztés, szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedék nevelése, gyermek- és emberközpontú tanulói és pedagógusi magatartás, ennek megfelelő nevelési eljárások, példaadással való nevelés, nevelő-oktató munkánk egészét átszövő környezeti és egészséges életmódra nevelés, nemzeti kultúránk, történelmünk, anyanyelvünk hagyományaink ismerete és ápolása, egy derűs, harmonikus iskolai közösség kialakítása.
      A kiemelt oktatási területeket - informatika, idegen nyelv (angol, német), testnevelés és sport, művészeti képzés - emelt óraszámban és csoportbontásban tanítjuk.
     Mindezek mellett széleskörű, változatos tanórán kívüli és szabadidős programokkal várjuk iskolánk tanulóit.

  Elérhetőség:
  Név: Bőcsi Általános Iskola és Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola
  Cím: 3574 Bőcs, Munkácsy. u. 7.
  Telefon: (46) 318-029
  Honlap: bocsiskola.hu
  Copyright © 2005 Bőcs Község Önkormányzat | Minden jog fenntartva. | Design: Sitebuilding.hu - Honlap készítés | impresszum | email | admin | Bőcs Község honlapja