Nemzetgazdasági Minisztérium

 

Bőcs Község Honlapja

Hírek
Képgalériák
Intézmények
Letöltések stb.
Bőcs Község hírei RSS csatornánBőcs Község a Facebookon

Magyar Falu2020.04.08. 09:56
Általános iskolai beíratkozás
Iskola
Az alábbiakban található az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos tudnivalók:
Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé a szándék megerősítése szükséges. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor a kiválasztott iskolába kell benyújtani jelentkezési kérelmét.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

• nem állami fenntartású általános iskolába,

• vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni, továbbá

• a sajátos nevelésű gyermeket fogadó, a szakértői bizottságok által kijelölt általános iskolába.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg, illetve a Miskolci Tankerületi Központ honlapján a https://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-misk-2020-2021-tanev címen.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

• olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.

• a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

• A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

• Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról

• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek.

A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Az alapfokú művészeti iskolában választható képzések:

Klasszikus zene ág :

Tanszakok:

- fafúvós tanszak: furulya, fuvola

- rézfúvós tanszak: trombita, kürt, tenorkürt, baritonkürt, pozan, tuba

- akkordikus tanszak: gitár, ütő

- billentyűs tanszak: zongora, orgona

- vonós tanszak: hegedű

Táncművészeti ág:

Tanszakok :

- moderntánc – balett tanszak

- társastánc tanszak

- néptánc tanszak

Képzőművészeti ág:

Tanszakok:

- grafika és festészet tanszak

- fotó és film tanszak

- képzőművészeti tanszak

A foglalkozások időtartama:

- Zeneművészeti órák heti 2 X 30 perc és heti 2 X 45 perc szolfézs óra

- Táncművészeti órák heti 4 X 45 perc

- Képzőművészeti órák heti 4 X 45 perc

Sport:

- Kézilabda

- Labdarúgás

o A kiválasztást szakembereink szeptember – október hónapban végzik

Hit és erkölcstan:

- Református, katolikus, baptista, HIT gyülekezet hittanoktatás

- Erkölcstan oktatás a felekezeti hitoktatást nem választók részére

Idegen nyelvi oktatás:

- Angol

- Német

- Francia

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, végső esetben a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség

(iskola ezt személyre szabhatja)

Az iskolában, ügyeleti beosztástól függően az alább nevezett kollégák várják megjelenésüket:

Fodor Imréné iskolatitkár

Rajdos Attiláné ügyviteli alkalmazott

Mayerné Pocsai Emese ügyviteli alkalmazott

Marczis Fanni ügyviteli alkalmazott

A beiratkozással és az oktatás további menetével kapcsolatban, Ujlaki István igazgató helyettes úrhoz forduljanak bizalommal!

Az első osztályok tanítói:

Orosz Ibolya és Turcsányi Marianna

Simkó Ilona és Fazekas Sándor

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Bőcs 2020.03.27.

Lipták Zsolt

igazgató

előzőhír archívumkövetkezőCopyright © 2005 Bőcs Község Önkormányzat | Minden jog fenntartva. | Design: Sitebuilding.hu - Honlap készítés | impresszum | email | admin | Bőcs Község honlapja