Nemzetgazdasági Minisztérium
 

Bőcs Község Honlapja

Hírek
Képgalériák
Intézmények
Letöltések stb.
Bőcs Község hírei RSS csatornánBőcs Község a Facebookon
 • рак глаза здесь
 • рак груди Ассута
 • рак желудка тут
 • рак кишечника
 • рак костей Ассута
 • рак матки тут
 • рак молочной Ассута
 • рак надпочечника Ассута
 • рак печени здесь
 • рак поджелудочной тут


 • 2017.04.10. 12:22
  Pályázat jegyzői állás betöltésére
  Bőcs Községi Önkormányzat
  Pályázat jegyzői állás betöltésére. Részletes információkat a "bővebben".
  Bőcsi Polgármesteri Hivatal

  a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Bőcsi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

  A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3574 Bőcs, Hősök tere 1.

  A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A polgármesteri Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

  A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Bőcsi Polgármesteri Hivatal

  Az irányítása alá tartozó személyek száma: 13

  Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,

  • Cselekvőképesség,

  • Büntetlen előélet,

  • Középiskola/gimnázium,

  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

  • Magyar állampolgárság

  • Cselekvőképesség

  • Büntetlen előélet

  • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

  • Egyetem, főiskola, igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi doktori képesítés két éven belüli megszerzése

  • A diploma megszerzésétől számított 1 éven belül a szakvizsga teljesítése Elvárt kompetenciák:

  • nagyfokú terhelhetőség,

  • önálló, de együttműködésen alapuló gyors, precíz munkavégzés,

  • ügyfélbarát önkormányzatiság iránti elkötelezettség,

  • kiváló problémamegoldó készség,

  • kiváló szintű együttműködői készség, csapatmunka megőrzése, fejlesztése, rendszer szemlélet,

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. melléklet alapján készített szakmai önéletrajz

  • a jegyzői munkakör ellátásával, a hivatali munka szervezésével, irányításával kapcsolatos elképzeléseket tartalmazó vezetői, szakmai program

  • iskolai végezettséget igazoló okirat másolata

  • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

  • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

  • motivációs levél

  • nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

  • nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 20.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Bőcsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3574 Bőcs, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 739/2017., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

  A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A pályázatot Nagy László Győző polgármester bírálja el. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát indokolási kötelezettség nélkül fenntartja.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 21.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • bocskozseg.hu - 2017. április 10.

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a bocskozseg.hu honlapon szerezhet.

  előzőhír archívumkövetkező  Copyright © 2005 Bőcs Község Önkormányzat | Minden jog fenntartva. | Design: Sitebuilding.hu - Honlap készítés | impresszum | email | admin | Bőcs Község honlapja