Nemzetgazdasági Minisztérium

 

Bőcs Község Honlapja

Hírek
Képgalériák
Intézmények
Letöltések stb.
Bőcs Község hírei RSS csatornánBőcs Község a Facebookon

Magyar Falu2017.04.10. 12:22
Pályázat jegyzői állás betöltésére
Bőcs Községi Önkormányzat
Pályázat jegyzői állás betöltésére. Részletes információkat a "bővebben".
Bőcsi Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Bőcsi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3574 Bőcs, Hősök tere 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A polgármesteri Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Bőcsi Polgármesteri Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 13

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Középiskola/gimnázium,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• Magyar állampolgárság

• Cselekvőképesség

• Büntetlen előélet

• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

• Egyetem, főiskola, igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi doktori képesítés két éven belüli megszerzése

• A diploma megszerzésétől számított 1 éven belül a szakvizsga teljesítése Elvárt kompetenciák:

• nagyfokú terhelhetőség,

• önálló, de együttműködésen alapuló gyors, precíz munkavégzés,

• ügyfélbarát önkormányzatiság iránti elkötelezettség,

• kiváló problémamegoldó készség,

• kiváló szintű együttműködői készség, csapatmunka megőrzése, fejlesztése, rendszer szemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. melléklet alapján készített szakmai önéletrajz

• a jegyzői munkakör ellátásával, a hivatali munka szervezésével, irányításával kapcsolatos elképzeléseket tartalmazó vezetői, szakmai program

• iskolai végezettséget igazoló okirat másolata

• 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

• nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

• motivációs levél

• nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

• nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Bőcsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3574 Bőcs, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 739/2017., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Nagy László Győző polgármester bírálja el. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát indokolási kötelezettség nélkül fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• bocskozseg.hu - 2017. április 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a bocskozseg.hu honlapon szerezhet.

előzőhír archívumkövetkezőCopyright © 2005 Bőcs Község Önkormányzat | Minden jog fenntartva. | Design: Sitebuilding.hu - Honlap készítés | impresszum | email | admin | Bőcs Község honlapja