Nemzetgazdasági Minisztérium

 

Bőcs Község Honlapja

Hírek
Képgalériák
Intézmények
Letöltések stb.
Bőcs Község hírei RSS csatornánBőcs Község a Facebookon

Magyar Falu2011.07.24. 08:00
Pályázat
Pályázat

Pályázat megnevezése:
TÁMOP- 543-10/2-2010-0001 „Házi segítségnyújtás fejlesztése az Iránytű Szociális Szolgálatnál”

Megvalósítás helyszíne: Miskolc valamint a pályázatban résztvevő 6 település: Berzék, Bőcs, Emőd, Kistokaj, Sajólád, Ónod,
Elnyert támogatás:  28. 325. 216 Ft

A pályázat rövid ismertetése:

A pályázat célja a házi segítségnyújtás szolgáltatás fejlesztése az ápolási díjban részesülő személyek részmunkaidős foglalkoztatása által.

A pályázat által megvalósuló programban a Miskolc Kistérségi településeken élő ápolási díjban részesülők vehetnek részt, összesen 22 fő. A bevont települések a következők: Berzék, Bőcs, Emőd, Kistokaj, Sajólád, Ónod.
A pályázat magában foglal egy 4 hónapos segédgondozói képzést valamint egy 8 hónapos foglalkoztatást napi 4 órában továbbá egy 4 hónapos továbbfoglalkozatást.

A programban résztvevők a képzés ideje alatt képzési hozzájárulást, étkezési hozzájárulást valamint utazási támogatást kapnak.

A képzést a Sajószentpéteri Pattantyús Ábrahám Géza Szakképző Iskola közreműködésével biztosítjuk. A képzés helyszíne Miskolc és Sajószentpéter.

A 180 órás képzés keretében a legalapvetőbb készségek, és képességek fejlesztésére törekszünk.
A képzés az alábbi tématerületek megfelelő szintű (adekvát) információiból épül fel:
• az egészségügyi alapozó ismeretek,
• a gondozási-ápolási alapfeladatok,
• az elsősegély-nyújtási ismeretek,
• a fogyatékosságokról szóló és rehabilitációs alapismeretek,
• a szabadidő-szervezés és aktivizálás,
• a háztartási ismeretek,
• a munkájához kapcsolódó ügyintézés folyamata,
• a munkájához kapcsolódó adminisztráció.
Az elméleti képzés mellett megjelenik a hozzátartozó ápolásával-gondozásával szerzett gyakorlati ismeret is.
A projekt teljes időszakában a képzés mellett beépítésre került egy munkaerőpiaci tréning valamint feldolgozásra kerülnek a képzés során megismert esetek is. Az esetmegbeszélés biztosítása szükséges annak érdekében, hogy a felmerülő problémák, konfliktusok feloldásának segítésével csökkenjen a kudarcos helyzetek miatti kilépések száma.

A képzésben résztvevők munkájukat saját településükön fogják ellátni.

A szociális ellátások szempontjából az otthoni ellátás egyik szegmense a házi segítségnyújtás (mint szociális alapellátás) működése, a másik pedig a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos hozzátartozójukat ápolási díj folyósítása mellett ápolók köre, akik a jelen szabályozás szerint pénzbeli szociális ellátásban részesülnek, feladatukat (ápolási-gondozási) szakmai ismeretek hiányában végzik.
Azzal, hogy azok az ápolási díjban részesülő személyek, akik hozzátartozójuk ápolása mellett vállalják, hogy részmunkaidős foglalkoztatás keretében a szociális alapszolgáltatások területén napi 4 óra időtartamban munkát vállalnak, lehetőség nyílik a szolgáltatásba bevont személyek számának növelésére, illetve a nyújtott szolgáltatások spektrumának bővítésére, illetve a két gondozási forma közötti kapcsolat megteremtésére.
Az ápolási díjban részesülők jelenleg nincsenek felkészülve az elsődleges munkaerőpiacra való belépésre gondozási feladataik megszűnése után, így a részmunkaidős foglalkoztatás elősegítheti - az ápolási szükséglet esetleges megszűnését követően – az ápoló újbóli elhelyezkedését a munkaerőpiacon. Emellett a hozzátartozó gondozása során is segítséget jelent a szakirányú ismeretek elsajátítása, illetve indokolt a pszichés támogatás, a gondozási feladatok hatékonyságát segítő szolgáltatások igénybe vételének támogatása.
Ezért az ápolási díjban részesülők részmunkaidős foglalkoztatása a szociális ellátások új eleme lehet. Ebből következően a program a jogszabályi változtatások részletes kidolgozását segítő modellkísérlet, amely megalapozza a szociális ellátás és a foglalkoztatás kapcsolódását az otthoni gondozásban. Ezért kiemelten fontos a program eredményeinek feldolgozása, a tapasztalatok értékelése, a jogszabályi változtatások szükségességének és esetleges irányainak meghatározása. Erre a konstrukción belül kiírásra kerülő értékelő komponens keretei között valósul meg.


A projekt nyitórendezvénye 2011. Június 15-én délelőtt 10 órától volt, a projekt megvalósításának kezdő időpontja 2011. augusztus 01.


előzőhír archívumkövetkezőCopyright © 2005 Bőcs Község Önkormányzat | Minden jog fenntartva. | Design: Sitebuilding.hu - Honlap készítés | impresszum | email | admin | Bőcs Község honlapja